strona główna | Studio PCF
logo
warsztaty fotograficzne • wyjazdy fotograficzne • kursy fotograficzne • materiał edukacyjny • inspiracje

Wyjazd Fotograficzny • Warszawa

Warsztaty Fotograficzne • Reportaż • 20180824 - 20180826 • Warszawa

Safari fotograficzne po Warszawie. Nieco inna forma wyjazdu fotograficznego do Warszawy z doœć intensywnym programem fotograficznym. Podczas wyjazdu planujemy zrobić zdjęcia do 2 głównych projektów fotograficznych "UNESCO World Heritage Sites in Poland", oraz "Parki Narodowe Polski".

Głównym celem będzie starówka warszawska która jest jednym z 4 rynków w Polsce (Toruń, Kraków, Zamoœć) wpisana na listę dziedzictwa œwiatowego, oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN) położony bardzo blisko Warszawy.

Dodatkowš atrakcjš będš reportaże tematyczne między innymi pokazujšce ubogš stronę stolicy "Safari po Warszawie", reportaż tematyczny "Metro Warszawskie" i inne atrakcje bezcenne, które mogš się same ustawić przed obiektywem.

Z technicznej strony zajmiemy się fotografiš dokumentalnš, reportażem, fotografiš "pocztówkowš", nocnš fotografiš, oraz technikami multimedialnymi jak film poklatkowy (timelaps oraz hyperlaps), i nagrywanie dŸwięków otoczenia do prezentacji multimedialnych.

[] Pełny program wyjazdu dostępny na życzenie (skf@studiopcf.com tytuł: 20180824 Warszawa)

Wyjazd w pištek 24 sierpnia 22:43 przyjazd do Warszawa 03:37
Powrót w niedzielę 26 sierpnia 19:37 przyjazd do Gdyni 00:26 (alternatywny powrót: 22:55 - 03:44)

[] Wyjazd fotograficzny jest częœciš projektu fotograficznego "UNESCO World Heritage Sites in Poland", oraz "Parki Narodowe Polski". Wybrane zdjęcia uczestników zostanš włšczone do projektu fotograficznego. Szczegółowe informacje dotyczšce projektu i warunków udziału w nim zostanš przekazane uczestnikom warsztatów.

[] Poziom zostanie dostosowany do uczestników warsztatów. Pomoc i rozwišzania będš na indywidualnym poziomie na tyle na ile to możliwe.

Warsztaty organizowane przez Sopocki Klub Fotograficzny Oddział PTTK Sopot i Studio PCF. Zajęcia odbywajš się niezależnie od pogody.

Cel: Projekty fotograficzne dotyczšce Warszawy i KPN. Nauczysz się różnych technik fotograficznych od reportażu fotograficznego, fotografii krajobrazowej, miejskiej, pocztówkowej i nocnej . Wyjazd można także potraktować jak wycieczkę do Warszawy z tš różnicš że poza starówkš i KPN nie zwiedzamy miejsc turystycznie popularnych, tylko te ciekawe z punktu widzenia fotografii.

Wymagania: Chęć nauczenia się czegoœ nowego (niezmiennie), aparat fotograficzny, znajomoœć obsługi własnego aparatu fotograficznego na podstawowym poziomie. Statyw niezbędny do fotografii nocnej i filmu poklatkowego (timelaps). Filtry opcjonalne dla chętnych: CPL, ND, zielony

Gdzie: Warszawa

Czas: 24 sierpnia 2018. Spotykamy się o 22:45 w na peronie w Gdyni Głównej. Lub na miejscu w Warszawie na dworcu Warszawa Centralna 4:00. (Osoby które będš w Warszawie proszone sš o poinformowanie o tym w zgłoszeniu) Planowany pocišg powrotny w niedzielę 26 sierpnia 2018 jest o 19:37, ale jest możliwoœć że będziemy wracać póŸniejszym pocišgiem o 22:55.

Koszt: Koszt: 350 zł (280zł dla członków Sopockiego Klubu Fotograficznego)

*w cenie przejazd Gdynia - Warszawa - Gdynia, nocleg w apartamencie (3 os.), opłata za warsztaty fotograficzne. Cena nie zawiera opłaty za lokalny transport i do Kampinoskiego Parku Narodowego, jedzenia, ewentualnych biletów wstępu (KPN, Pałac Kultury…); Ubezpieczenie w ramach członkostwa w PTTK; dla osób niebędšcymi członkami Sopockiego Klubu Fotograficznego, lub innego oddziału PTTK, ubezpieczenie we własnym zakresie)

Zgłoszenia: Emailem na adres warsztaty@studiopcf.com o tytule 20180824 Warszawa. Iloœć miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejnoœć zgłoszeń.

Status: sš wolne miejsca


line